Žene i alkoholizam: Rastući problem u svetu

Foto: Profimedia

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije alkoholizam kod žena se povećao više nego duplo u poslednjih četrdeset godina…

Ispijanje alkoholnih pića, kao i sam problem alkoholizma, znatno više se vezuje za muškarce i time se nepravedno stavlja po strani sve veći problem alkoholizma kod žena. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u odnosu na šezdesete godine 20. veka, danas je broj žena koje prekomerno konzumiraju alkohol više nego duplo veći.

“Prema svetskim istraživanjima, 3% populacije pati od alkoholizma. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 250.000 alkoholičara. Alkoholizam kod žena predstavlja poseban socijalno-medicinski problem, s obzirom na njihovu biološku ulogu, kao i ulogu koju one imaju u porodici i društvu”,upozorava dr Aleksandar Vujošević, direktor Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti. “Tokom 2013. godine od ukupnog broja bolnički lečenih alkoholnih zavisnika  u našoj ustanovi, oko 15% bile su žene.”

Šta karakteriše alkoholizam kod žena?

Žene počinju da piju dosta kasnije, a ono što ih još razlikuje u odnosu na muškarce je da najčešće piju same, krijući se od svih. Nagomilani stres je vrlo često glavni okidač za početak pijenja, što jasno govori da je alkoholizam kod žena simptomatski, odnosno znak nekog drugog poremećaja, kao i “ventil” za oslobađanje od problema i napetih situacija - što vremenom dovodi do uspostavljanja zavisnosti. Praćenjem alkoholizma kod žena, uočeno je da starije žene najčešće piju vino, dok mlađe žene i devojke podjednako vole da piju vino, pivo i žestoka pića.

Bračni problemi, usamljenost, neraspoloženje, manjak samopoštovanja, navike i odnos prema alkoholu stečene u porodici u velikoj meri utiču na nastanak i razvoj alkoholne zavisnosti kod žena.

Kako alkohol utiče na žensko zdravlje?

Kliničkim istraživanjima je potvrđeno da je organizam žene dosta osetljiviji na toksično dejstvo alkohola od muškog organizma. Žene najčešće karakteriše niži rast, manja telesna težina, veći procenat masnog tkiva, kao i manji procenat vode u njihovim telima, u odnosu na muškarce. S obzirom da alkohol prolazi kroz digestivni sistem i meša se sa molekulima vode u organizmu, veći procenat vode u organizmu muškarca usloviće i nižu koncentraciju alkohola, dok kod žena to nije slučaj.

Prekomerno konzumiranje alkohola dovodi do oštećenja zdravlja u većem procentu kod žena u odnosu na muškarce, čak iako piju manje količine alkohola i u kraćem vremenskom periodu. Žene češće oboljevaju od alkoholnog hepatitisa, dok prekomerno konzumiranje alkohola povećava rizik i od raka dojke, naročito kod žena u menopauzi. Takođe, žene koje prekomerno piju češće oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti, dok samo opijanje povećava i rizik da žena postane žrtva nasilja i seksualnog zlostavljanja.

Brak žena koje prekomerno konzumiraju alkohol

Dok se alkoholizam kod muškaraca u braku prećutno odobrava i pruža mu se adekvatna podrška i pomoć, situacija u slučaju žena je potpuno drugačija. Suprug žene koja ima problem sa alkoholizmom, po otkrivanju problema, vrlo često želi da se razvede što pre, bez postojanja svesti da je možda upravo on svojim ponašanjem doprineo tom stanju. Žene kriju zavisnost što direktno smanjuje mogućnost da se na vreme jave na lečenje. Takođe, karakteristično je da žene čiju su muževi alkoholičari češće piju, u poređenju sa drugim ženama. Mnoge studije pokazuju da su ženske osobe, koje su tokom detinjstva bile seksualno zlostavljane, pod većim rizikom da će tokom života imati problem sa alkoholom.

Da li ste prešli granicu?

Rizična konzumacija alkohola za žene se definiše kao dnevni unos čistog alkohola veći od 20 grama (~0,2 l vina, ili 0,4 l piva).

Visok nivo konzumacije alkohola definiše se kao dnevni unos čistog alkohola veći od 40 grama (~0,4l vina, ili 0,8l piva) za žene.


Bonus video
KOMENTARI
Inicijalizacija u toku...